Serieus nemen of serieus ‘genomen’ worden?

Als vrouwelijke ondernemer worstel ik met deze vraag. Dat roept frustratie bij mij op. Irritatie is beweging. Ik lijk wel een roepende in de woestijn! Openbare visies en ideeën die ik deel worden door een hele horde aasgieren (zo voelt dat!) overgenomen, overgoten met een eigen sausje en uitgewerkt naar mooie winstgevende plannen. Serieus?! Handig zo’n aangever, zo’n visionair. Bedankt he? We gaan weer verder… (grom!).

#Bossbabes

Via mijn zakenvrouw netwerk gooi ik dan ook een hulproep de wereld in, waarop een vriendin van mij heel scherp opmerkt: “Misschien moet je minder bluffen en brallen, maar meer gaan fluisteren?” En inderdaad, ik ging fluisteren. Maar dan wel via de sociale en digitale achterkant. Niet meer openbaar, maar alleen met zelf gekozen teamleden en vertrouwenspersonen. Dat was de eerste stap.

Een andere sterke vrouw uit mijn netwerk riep: “Wat zal een adelaar zich storen aan het balken van een ezel. Laat gaan! Volg je eigen koers en bepaal wat jij wilt”. Ze heeft gelijk, ik moet de ruis op de lijn gewoon uitschakelen. Dat was de tweede stap.

Deze week verzocht een eveneens stevige dame mij om mee te lezen op haar POP-je en ineens was daar het inzicht. Mijn POP-je, van niemand anders. Mijn persoonlijke doelstelling, gekoppeld aan mijn bedrijfsdoelstelling. Dat doet niemand mij na, dat is uniek en van mij. Dat was de derde stap.

We gaan even terug naar oktober 2016. Mijn financiële reserves na mijn ziekteperiode zijn langzaam opgedroogd. Mijn basisinkomen stond even op een wankele basis, toen wederom een aasgier mijn idee wilde pikken. Maar dat probleempje hebben we inmiddels aardig getackeld. Wat doe je dan? Dit dus… je deelt waarmee je bezig WAS.

Bouwmanager vraagt om advies

Een bouwmanager moet een aanbesteding doen voor een bouwproject. Het betreft een renovatie van specifieke voorzieningen bij een grote hotelketen, locatie X. Hij heeft moeite met het aanbestedingstraject en vooral de administratieve kant. Hij heeft namelijk dyslectie, maar is een beelddenker en enorm goed met zijn handen. Dus schakelt hij mij in. Samen met hem doe ik het aanbestedingstraject en duik daarvoor in de materie. We verzenden ons voorstel en verdomd, we krijgen het project. Er is echter een maar: dit is niet het enige project, maar een pilot. Er staat een complete renovatie gepland van de voorzieningen; van de gehele hotelketen in Nederland én daarbuiten. Het management is onder de indruk van de bouwmanager en zijn expertise, maar ook het inzicht van de organisatieadviseur. De kleine ondernemer is namelijk bezig met de sprong maken van ZZP-er naar een MKB-onderneming. Er is bestuurlijke gunning voor de gehele opdracht aan deze bouwmanager. Deze ondernemer zal dus binnen afzienbare tijd moeten opschalen naar een veel groter project.

Het eerste pilot project

We treffen voorbereidingen voor het draaien van de pilot en beschrijven het bedrijfsproces en de procedures. Bouwtekeningen, middelen en materialen, logistiek en planning, werving en selectie van het personeel voor de uitvoering, etc. Vragen die ons bezig houden, worden stap-voor-stap doorgenomen.

Hoe komen we aan goed en betaalbaar personeel voor de uitvoering?
De 30%- regeling voor ingekomen werknemers is niet van toepassing, want er is geen sprake van specifieke deskundigheid. We kiezen dus voor de inhuur van ZZP-ers, die stuk voor stuk een eigen onderneming hebben. Ze zijn hierdoor gewend eigen verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering en de kwaliteit van hun eigen werkzaamheden.

Hoe kunnen we het nog aantrekkelijker maken voor goede en betaalbare ZZP-ers?
Het is een aanbesteding bij een grote hotelketen en de projecten zijn verspreid over verschillende locaties. We bedingen bij de onderhandeling over de aanname van het grote project dat onze mannen kosteloos in het hotel mogen overnachten, zodat ze niet elke dag op en neer hoeven reizen.

Hoe regelen we de logistiek, planning en aansturing van de projecten?
De bouwmanager stelt per locatie een locatiemanager of teamleider aan, met elke maandag een werkbespreking via skype en elke vrijdag een statusupdate per e-mail. Tussentijdse contactmomenten gaan via telefonisch contact of WhatsApp, om korte lijnen te houden. De bouwmanager reist zelf tussen de locaties heen-en-weer voor de supervisie. Hij kan hierdoor bij eventuele stagnaties gelijk probleemoplossend meekijken, meedenken en ook meewerken. Hij is immers zelf ook ooit gestart als bouwvakker? Hij kent het operationele aspect en de werkuitvoering.

Hoe doen we dat met de bestelling en levering van middelen en materialen?
Er worden bouwtekeningen bekeken, de materialen worden gekozen en er worden leveranciers geselecteerd die flexibel en duidelijk zijn over de leveringsvoorwaarden van de middelen en materialen. De bestellingen worden gedaan door de locatiemanager of teamleider, echter het factuuradres is dat van de bouwmanager. De administratieve organisatie en interne beheersing leggen we centraal neer bij de organisatieadviseur, die zelf ruime ervaring heeft met interim-management en bedrijfsvoering.

Hoe doen we dat met de administratieve organisatie en interne beheersing?
Stapje voor stapje krijgt het MKB-bedrijf een invulling. Het plaatje wordt steeds duidelijker en we maken een organisatie organogram. Het organogram is best ambitieus, want we benoemen al de verschillende afdelingen en subafdelingen die een grote organisatie nodig heeft. De bouwmanager doet waar hij goed in is; alles wat met bouwen te maken heeft. De organisatieadviseur doet waar zij goed in is; alles wat met organisatie doelstellingen te maken heeft.

MKB Onderneming

Inmiddels zijn we een jaar verder en draaien de bouwprojecten op volle toeren. De eerste opleveringen zijn een feit en de bouwmanager is in zijn element. Hij vergeet echter niet zijn organisatieadviseur op de achtergrond, die hij keurig heeft betaald voor haar diensten. Hij geeft haar rugdekking waar nodig en heeft besloten dat de administratieve processen en interne beheersing geautomatiseerd kunnen worden. Hij heeft hier budget voor beschikbaar gemaakt, omdat de organisatieadviseur heeft aangegeven deze taken te willen overdragen. Haar eigen Startup als onderwijsadviseur heeft namelijk een vlucht genomen en zij wil zich concentreren op deze projecten. Ze heeft de bestuurlijke en operationele ervaring opgedaan om een MKB Onderneming te starten en wil deze kennis nu graag voor haar eigen onderneming(en) inzetten. De organisatieadviseur draagt dan ook langzaam haar interim taken over aan een projectleider. Deze is via headhunting in de bouwsector geselecteerd, met specialisatie projectmanagement en bouwbegeleiding, want business continuïteit is zelfs voor een MKB-ondernemer nog steeds belangrijk.

En doorrr… The rest is still unwritten… 

 

 

 

 

Geef een reactie

Wij staan u bij met raad en daad. Heeft u direct advies nodig?