Juridisch Bedrijfsadvies

Goed Juridisch Bedrijfsadvies is als ondernemer en professional onmisbaar. Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei aspecten van een bedrijfsvoering, die juridische- én financiële gevolgen kunnen hebben. Deze juridische zaken wilt u graag goed regelen of bij een dispuut laten oplossen door een expert. De wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfsrecht is soms best ingewikkeld. Door een goed juridisch bedrijfsadvies bij de start van uw organisatie, zult u een aanzienlijke kostenbesparing realiseren in de toekomst.

Juridisch advies

Juridisch Bedrijfsadvies

Ondernemersrecht
Rechtspersonen en bedrijfsvormen
Bestuurlijke aansprakelijkheid en aandeelhouders
Contracten, overeenkomsten en algemene voorwaarden

Arbeidsrecht
Arbeidsrechtelijke verhoudingen tussen werkgever en werknemer
Wet- en Regelgeving CAO, WAO, WIA en de Wet Poortwachter
Ontslagrecht, ontbindende voorwaarden en vaststellingsovereenkomst

Faillissementsrecht
Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen

Eigendomsrecht
Intellectueel eigendom, Merkenrecht en Auteursrecht

Dataprotectie & AVG-privacy wetgeving
Beleidsplan AVG en juridische documentatie, zoals onder andere:

  • Statuten en Reglementen
  • Procedures, Richtlijnen en Protocollen
  • Privacyverklaring
  • Verwerkersovereenkomst
  • E-mailmarketing richtlijn
  • Social Media Gedragscode

Zie ook: AVG Proof in 15 stappen

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden via het contactformulier.

Wij staan u bij met raad en daad. Heeft u direct advies nodig?